او قارچ است

102

من سیاره‌ای سراغ دارم که یک اقای سرخ رو در آن است.
او هرگز گلی را بو نکرده است.
هرگز ستاره‌ای را تماشا نکرده است.
هرگز کسی را دوست نداشته است.
هرگز جز جمع زدن اعداد کار دیگری نکرده است. و تمام روز مثل تو تکرار می‌کند: من آدم جدی هستم! من آدم جدی هستم! وباد به غبغب می‌اندازد و به خودش می‌بالد. ولی او آدم نیست.
قارچ است !

آنتوان دوسنت اگزوپری
شازده کوچولو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.