تا بهار می پایم

محمد رضا شفیعی کدکنی

99

از آن سوی مرز باور و تردید
می آیم
خسته بسته
می آیم
همرنگ درخت
در هجوم دی
می پایم
تا بهار می پایم…

خاموشم و انتظار
سر تا پا
تا سبزترین ترانه را فردا
در چهچهه ی بوسه ی تو بسرایم

محمدرضا‌شفیعی‌کدکنی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.