دو کلمه حرف حساب در باب هنر و عشق

حسین رحمتی زاده

109

یک
تنها علت ایجاد و خلق یک اثر هنری رنجی است که صاحب اثر دچارش شده و عشق، عمیق ترین نوع رنج را برای انسان به وجود می آورد.

دو
دچار شدن به عشق، انسان را از یک نوع ولنگاری خارج می کند. به زندگی هدف می دهد. حتا غمش هم نوعی حرکت رو به جلو در ذاتش دارد. دوستی داشتم که عاشق دختری بود که حالا در نیویورک زندگی می کرد و می گفت هرکار می کنم که یک جوری به چشمش بیایم.می گفت بالاخره عکسهایی که میگیرم آنقدر معروف خواهد شد که یک روزی ببیندشان و یادم بیفتد.

سه
اگر افتاده اید یک گوشه و غصه می خورید و هیچ کاری نمی کنید و تقصیرش را انداخته اید گردن عشق، بدانید حسی که داشتید یا دارید اسمش بهانه ایست برای هیچ نکردن نه عشق. دوست دیگری به من گفت چطور با دختر مورد علاقه اش ارتباط برقرار کند و من هم گفتم چون دختره کتابخوان است تو هم کتاب بخوان تا بتوانی حرف مشترک پیدا کنی. دوست عزیزم بعد از چند وقت کتاب خریدن و نخواندن تصمیم گرفت که شکست عشقی بخورد.

چهار
هنر راهی است برای انتخاب اختیار انسانی و عشق مختارترین حالت انسان است. آدم عاشق، آدم واقعا عاشق یک اثر هنری زنده ست که از تمام بودنش هنر می تراود و اختیار.

حسین رحمتی_زاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.