زیبایی تو همیشه چیزی را از قلم می اندازد

غلامرضا بروسان

111

@hamoonedeltangi
اشک های تو
شانه ام را خیس می کند
و زخم سال های پیش را می سوزاند
در تو کدام رودخانه می گرید
و ماهی در آستین کدام رود
در تو
روشنایی عجیبی
که درختان سیب را بارور می کند
و دریایی که هنوز
در گوش دکمه های تو می خواند
زیبایی تو
همیشه چیزی را از قلم می اندازد

غلامرضا بروسان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.