صمد بهرنگی

104

بالاخره در زندگی هر آدمی…
یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده،
مدتی مانده ،قدمی زده وبعد اما بی هوا غیبش زده و رفته!

آمدن و ماندن و رفتن آدمها مهم نیست
اینکه بعد از روزی روزگاری ، در جمعی حرفی از تو به میان بیاید ،
آن شخص چگونه توصیفت می کند مهم است!

اینکه بعد از گذشت چندسال ، چه ذهنیتی از هم دارید مهم است!
اینکه آن ذهنیت مثبت است یا منفی ،
اینکه تورا چطور آدمی شناخته ، مهم است.
منطقی هستی و میشود روی دوستی ات حساب کرد !؟

می گوید دوست خوبی بودی برایش ،
یا مهمترین اشتباه زندگی اش شدی.
اینکه خاطرات خوبی از تو دارد ، یا نه برعکس!
اینکه رویایی شدی برای زندگی ش ، یا نه درسی شدی برای زندگی.

به گمانم ذهنیتی که آدمها از خود برای هم به یادگار میگذارند ،
از همه چیز بیشتر اهمیت دارد
وگرنه…
همه آمده اند که یک روز بروند …!!!

 

 

“صمد بهرنگی”

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.