فئودور داستایوفسکی

114

دانستن زیاد واقعا بیماریست. یک مرض حقیقی و تمام عیار. برای گذران زندگی فقط اندکی دانش بشری کفایت می کند یعنی نصف یاحدودا یک چهارم آگاهی یک انسان مترقی

 

داستایوفسکی
یادداشت های زیرزمینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.