قسم به زمین…

فائزه مالک پور

114

و قسم به آن زمان که خداوند زمین را از زیر پایت بکشد
قسم به انتظار، به زلزله، به بغض، به سکوت، به باران
که نمی آید، که نمی آید، که نمی آید
و گلی که نتوانستم لای موهایت بکارم که زمین دستم را خط داد
یاد گرفتیم که دهانمان را بدوزیم و پوستمان پر از گسل شد.
قسم به زمین بلعنده…به زمین بخشنده… به زمین لرزنده
قسم به ما وارثان معلق در سکوت که در دایره جبر منتظریم تا زمین وصیت کند،
و من شبیه به مسافری در قطار ساکن که خیره به شیشه به انتظار گذر اشیاست، منتظرم تا زمین به راه بیفتد

 

#فائزه_مالک_پور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.