ما انسان ها

حسین رحمتی زاده

105

ما انسان ها
موجودات رنجوری هستیم
که بعد از هزاران سال
هنوز راه حلی برای تنهایی نداریم
فقط فرار می کنیم به اجتماع
فرار می کنیم به عشق
و بعد دوباره فرار می کنیم به تنهایی
افسردگی یعنی
فهمیدن اینکه ما انسان ها در غم ها، شادی ها و دردهامان کاملا تنهاییم
و رقص های دو نفره یک بازی مسخره است
که یادمان برود هر کدام جداگانه خواهیم مرد…
تنهایی را نمی شود از فسیل ها تشخیص داد
میلیون ها سال بعد همه مان چیزی شبیه نفتیم
و هیچ کس نخواهد فهمید
دلیل انقراضمان چه بود…

#حسین_رحمتی_زاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.