ما انسان ها

حسین رحمتی زاده

71

ما انسان ها
موجودات رنجوری هستیم
که بعد از هزاران سال
هنوز راه حلی برای تنهایی نداریم
فقط فرار می کنیم به اجتماع
فرار می کنیم به عشق
و بعد دوباره فرار می کنیم به تنهایی
افسردگی یعنی
فهمیدن اینکه ما انسان ها در غم ها، شادی ها و دردهامان کاملا تنهاییم
و رقص های دو نفره یک بازی مسخره است
که یادمان برود هر کدام جداگانه خواهیم مرد…
تنهایی را نمی شود از فسیل ها تشخیص داد
میلیون ها سال بعد همه مان چیزی شبیه نفتیم
و هیچ کس نخواهد فهمید
دلیل انقراضمان چه بود…

#حسین_رحمتی_زاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.