نصرت رحمانی

93

بگذار هرچه نمی خواهند، بگوییم
بگذار هرچه نمی خواهیم، بگویند
باران
که بیاید
از دست چترها
کاری بر نمی آید
ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم

نصرت رحمانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.