پاییز فصل آخر سال است

نسیم مرعشی

99

فرق است میان اینکه در ذهنم تکرار شوی یا اینکه به زبانم بیایی. به زبانم که می آیی، واقعی می شوی، موج می شوی در هوا و دیگران هم می بینندت.

نسیم مرعشی
پاییزفصل آخر سال است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.