مرور رده

کتاب

کتاب های انتشارات المیرا

آبی تر ازگناه

شرکت ریباک در نمایشگاه CES، ماده منحصربه‌فردی به نام Flexweave معرفی کرده و قصد دارد از آن در ساخت لباس و کفش ورزشی…

آینه تال

بررسی گوشی ها این روزها یکی از سخت ترین کارهایی است که سردبیر در حوزه فناوری انجام می دهد. شما با دنیایی از…

اپرای شناور

بررسی گوشی ها این روزها یکی از سخت ترین کارهایی است که سردبیر در حوزه فناوری انجام می دهد. شما با دنیایی از…

اتفاق ممنوع نیست

بررسی گوشی ها این روزها یکی از سخت ترین کارهایی است که سردبیر در حوزه فناوری انجام می دهد. شما با دنیایی از…

اخگر پردیس

بررسی گوشی ها این روزها یکی از سخت ترین کارهایی است که سردبیر در حوزه فناوری انجام می دهد. شما با دنیایی از…