مرور برچسب

داستان نویسی، داستان، مارگارت اتوود، دایانا اتیل، انتشارات المیرا

باید ها و نباید های نویسندگی

در نیمه راه متوقف نمانید، اگر در میانه پیرنگ داستان گم شدید یا به بن بست برخوردید، مسیری که آمدید را دنبال کنید تا برسید به جایی که راه را غلط آمدید. سپس راه دیگر را امتحان کنید یا شخصیت را تغییر دهید، زمان روایت را یا ابتدای داستان را…