مرور برچسب

سامرست موام، نکته هایی درباره نویسندگی، نویسنده، داستان، انتشارات المیرا

نکته هایی برای نویسندگی از سامرست موام (قسمت دوم)

نکته هایی برای نویسندگی از سامرست موام (قسمت دوم) هر وقت هدفی دارید باید قدری از آزادی خود را برای رسیدن به آن فدا کنید. برای نویسنده مهم است که پیوسته افراد را مطالعه کند و عیب من این است که این کار غالبا برایم خسته کننده و…

نکته هایی برای نویسندگی از سامرست موام(قسمت اول)

نکته هایی برای نویسندگی از سامرست موام (قسمت اول) برای یک نویسنده مفید است که خود را در شرایطی قرار دهد که هر چه بیشتر بتواند با فراز و نشیب های زندگی انسان برخورد کند. لازم نیست هیچ کاری را زیاد انجام دهد، ولی باید با هر…