مرور برچسب

شیرزاد حسن

کوتاه از بختیار علی مشهورترین نویسنده کورد و مهم ترین اثرش آخرین انار دنیا

«بختیار علی» در سال 1961 در سلیمانیه کردستان عراق در خانواده ای پر جمعیت به دنیا آمد. در اوایل دهه هشتاد میلادی در رشته زمین شناسی دانشگاه سلیمانیه پذیرفته و با «مریوان وریا قانع»  و  «فرهاد پیربال» آشنا شد که سالها بعد آن دو نیز به دیگر…