مرور برچسب

عاشورا ، انتظار ، منجی ، انتشارات المیرا

پله پله تا عشق

  پله پله تا عشق   اینجا کربلاست ، کمی آن طرف تر کاروان عاشورا منتظر است . اینجا همه هستند ؛ حر و حبیب ، هانی و مسلم ، قاسم و علی اکبر  ، رقیه و علی اصغر و زینب  ، همه و همه حتی اهالی کوفه یا نامه هایشان . کاروان حسین علیه…