مرور برچسب

مرشد و مارگاریتا

معرفی کتاب مرشد و مارگاریتا

معرفی کتاب مرشد و مارگاریتا اثر ماندگار میخائیل بولگاکف مرشد و مارگاریتا را شاید بتوان از آثار شگفت انگیز ادبیات جهان به حساب آورد. در زمانی که ادبیات فرمایشی شوروی عرصه را بر چهره های درخشان ادب روسیه شوروی تنگ کرده بود، میخائیل…